ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา ประจำปี 2561...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(ปี2561)...
เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ...